جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحلیل و برسی گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری

گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری : پتروشیمی نوری در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1400، مبلغ 6,122.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که
گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری
یکی از جذاب ترین راه ها برای کسب سود یاد گیری نوسان گیری است
با نوسان گیری شما می توانی خیلی سریع از بازار کسب سود های چشم گیری  کنید
البته که نوسان گیری در بورس نیاز به آموزش دارد و در صورتی که آموزش ندیده باشید احتمال سود کردن شما کاهش می یابد

برسی گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری برای سال 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 پتروشیمی نوری

مقدار فروش این ماه پتروشیمی نوری

پتروشیمی نوری در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400، مبلغ 5,804.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که (42.06%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (57.94%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8.01% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 14.87% افزایش داشته است.
این محتوا توسط وب سایت تکنیک ( teknek.ir ) تولید شده است
در ادامه این مطلب یعنی گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری با ما همراه باشید

عمل کرد پتروشیمی نوری در 6 ماه اول سال

جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت پتروشیمی نوری در این دوره 31,204.4 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 14,166.3 میلیارد تومان بوده که (120.27%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 15,048.6 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 7,738.3 میلیارد تومان بوده که (94.47%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 16,155.8 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 6,427.9 میلیارد تومان بوده که (151.34%) درصد افزایش یافته است.

گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری
گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری

تحلیل و برسی گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31

برسی عمل کرد سهام نوری در برج 5 سال 1400

پتروشیمی نوری در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1400، مبلغ 6,309.7 میلیارد تومان درآمد داشته است که (38.71%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (61.29%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3.05% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33.15% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 51.44% افزایش درآمد داشته است.

برسی فعالیت سهام نوری از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد ماه 1400

جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت پتروشیمی نوری در این دوره 25,426.3 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 11,218.2 میلیارد تومان بوده که (126.65%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 12,609.7 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 6,437.8 میلیارد تومان بوده که (95.87%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 12,816.5 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 4,780.3 میلیارد تومان بوده که (168.11%) درصد افزایش یافته است.

گزارش فعالیت ماهانه نماد نوری دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31

خلاصه عمل کرده پتروشیمی نوری در گزارش فعالیت ماهانه

پتروشیمی نوری در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1400، مبلغ 6,122.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که (37.04%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (62.96%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 61.13% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43.14% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 80.58% افزایش درآمد داشته است.
در ادامه این مطلب یعنی گزارش فعالیت ماهانه سهام نوری با ما همراه باشید

آمار فروش نماد نوری از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 تیر ماه 1400

جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت نوری در این دوره 18,921.1 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 7,055.1 میلیارد تومان بوده که (168.19%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 10,034.2 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 3,518.4 میلیارد تومان بوده که (185.19%) درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره 8,886.9 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 3,536.7 میلیارد تومان بوده که (151.27%) درصد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *