دوره آموزش نوسان گیری

تحلیل بنیادی نوری

سهام نوری 1400/04/30

برسی صورت مالی 3 ماه سهام نوری

در این تحلیل بنیادی از سایت تکنیک ( teknek.ir ) به برسی صورت مالی 3 ماه سهام نوری و پیش بینی سود سازی نوری به ازای هر سهم در سال 1400 می پردازیم

مشاهده